Hỗ trợ trực tuyến
099.099.9999
quanghp
hacomds
thietkehaiphong@gmail.com
Bản đồ
Thông báo
Thông báo kết quả và các văn bản Đại hội Đồng Cổ đông Thành lập Công ty Cổ phần Da giầy và phát triển Hải Phòng

       

       Vào hồi 8 giờ 10 phút, ngày 27/04/2015, tại Trung tâm Thương mại SHOLEGA - 275 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng, Công ty TNHH Một thành viên Da Giầy Hải Phòng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Da Giầy và Phát triển Hải Phòng.

         Đại hội đã thành công bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm các ông bà:

I. Hội đồng quản trị :

     1. Ông NGUYỄN NGỌC LÂM

     2. Ông NGUYỄN QUỐC VINH

     3. Bà NGUYỄN KIM THÚY

II. Ban kiểm soát : 

     1. Bà DƯƠNG THỊ GÁI

     2. Bà HOÀNG THỊ LÝ

     3. Bà TRẦN THỊ TỐ HOA


 

Bài viết liên quan